தொடர்பு கொள்ள

திரு.த. நடராசா (தலைவர்) :+94 779591320

திரு. க. மகாலிங்கம் (செயலாளர் ) : +94212230072

திரு. சி. தயநாதன் (பொருளாளர்): +94778435551

மக்கள் வங்கி யாழ்ப்பாணம் பிரதான வீதியிலுள்ள, நீர்வேலி கந்த சுவாமி கோவில் பரிபாலன சபைகணக்கு இலக்கம் : 104-2-001-3-0006618

உங்களுடைய பங்களிப்புகளை நேரடியாக பெருளாளரிடமோ அல்லது மேல் குறிப்பிட்ட கணக்கு இலக்கத்தில் வைப்பு செய்து ஒத்துழைக்குமாறு தயவாக வேண்டுகின்றோம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *