நீர்வேலி ஸ்ரீ காளி முத்துமாரி அம்மன் நவஸ்ரீ சக்கர சிற்பத்தேர் வெள்ளோட்டமும் சிறப்பு மலர் வெளியீடும்

 

Thanks : Kunanathan sir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *