நீர்வேலி கந்தசுவாமி கோவில் கும்பவிசேகத்தை முன்னிட்டு மண்டலா அபிஷேகம்

நீர்வேலி கந்தசுவாமி கோவில் கும்பவிசேகத்தை முன்னிட்டு மண்டலா அபிஷேகம் செய்ய விரும்புபவர்கள் நிர்வாக சபையிடம் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்..

தொடர்புகளுக்கு : செயலாளர் 0212230072

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *