நீர்வேலி அத்தியர் இந்துக் கல்லூரி புதிய கட்டிடத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டுவிழா

நீர்வேலி அத்தியர் இந்துக் கல்லூரி  புதிய 70 அடி நீளமான புதிய கட்டிடத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டுவிழா இன்று (10/8/2016) காலை கல்லூரியில் இடம்பெற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *