நீர்வேலி தெற்கு மனோன்மணி அம்பாள் கோவிலில் நடந்த கும்பாவிசேகம்

0.02.01.0ce4d542a755eebc0b2300c5af41173ba2dd1e261be17ee095361bdf727aa73c_fullநீர்வேலி தெற்கு மனோன்மணி அம்பாள் கோவிலில் கும்பாவிசேகம் இன்றைய  தினம் (23/6) நடைபெற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *