நீர்வேலி தெற்கு மனோன்மணி அம்பாள் கோவிலில் நடந்த கும்பாவிசேக ஆரம்ப கிரியைகள் (கர்மாரம்பம்)

நீர்வேலி தெற்கு மனோன்மணி அம்பாள் கோவிலில் கும்பாவிசேக ஆரம்ப கிரியைகள் (கர்மாரம்பம்) நேற்றைய தினம் (22/6) நடைபெற்றது. இன்று அக் கோவிலில் கும்பவிசேகம் இடம்பெறவுள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *