வாழையடி வாழை படங்கள்

வாழையடி வாழை 2017 நிகழ்வு கோலாகலமாக சென்ற சனிகிழமையன்று நிறைவேறியது. பிரதம விருந்தினராக திரு வேதவனம் கார்த்தியேசு அவர்கள் கலந்து சிறப்பித்தார். திரு அருந்தவநாதன் அவர்கள் வாழையடி வாழை 11ம் மலரை வெளியிட்டு வெளியீட்டுரை நடாத்தினார். மாலை 6:00 pm ஆரம்பித்த நிகழ்சி ஆட்டம் பாட்டத்துடன் ஆதிகாலை 12மணி வரை நீடித்தது.
Thanks : https://m.facebook.com/NeervelyWelfare/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *