நீர்வையம்பதி அருள்மிகு வீரபத்திரப்பெருமான் ஆலய அலங்கார திருவிழா 03நாள் (01/04/2017)


ஆலய நிகழ்வுகளை கோவில் முகப்புத்தக இணைப்பினூடாக நேரடியாக கண்டு களிக்கலாம் linkLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *