நீர்வேலி றோ. க.த.க பாடசாலையின் வருடாந்த இல்ல மெய்வல்லுநர் போட்டி

நீர்வேலி றோ. க.த.க பாடசாலையின் வருடாந்த இல்ல மெய்வல்லுநர் போட்டி
30.01.2020 வியாழக்கிழமை பிற்பகல் 1.30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.

பாடசாலை முதல்வர் திரு.சி. தர்மரத்தினம் அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெறவுள்ள நிகழ்வில் பிரதம விருந்தினராக கெளரவ அங்கஜன் இராமநாதன் (நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் , யாழ் மாவட்டம்) அவர்கள் கலந்து சிறப்பிக்கவுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *