நீர்வேலி மூத்த விநாயகர் திருமண மண்டப புகைப்படங்கள், புகுவிழா அழைப்பிதழ்.

நீர்வேலி மூத்த விநாயகர் திருமண மண்டப புகுவிழா ஆடி மாதம் 16 ஆம் திகதி கலை 7.30 இருந்து 10 மணி வரை இடம்பெறவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *