நீர்வேலி நலன்புரிச் சங்கம் – கனடா நடாத்தும் வாழையடி வாழை நிகழ்வு

இந் நிகழ்வு பண்டிதர் N. S. முருகேசு நினைவு அரங்கில் 02.02.2019 அன்று சனிக்கிழமை மாலை 5 மணியில் இருந்து நடைபெறவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *