நீர்வேலி செல்லக்கதிர்காம கோவிலில் இடம்பெறவுள்ள திருவாசக முற்றோதல்

நீர்வேலி செல்லக்கதிர்காம கோவிலில் திருவாசக முற்றோதல் 01. 01.2017 அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை இடம்பெறவுள்ளது. இதனை தொடர்ந்து அன்னதான வைபவம் இடம்பெறும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *