நீர்வேலி கந்தவாமி கோவில் புதிய நுழைவாயிலுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா

நீர்வேலி கந்தவாமி கோவில் புதிய நுழைவாயிலுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நாளை (07.06.2017 புதன்கிழமை ) நடைபெறவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *