நீர்வேலி கந்தசுவாமி கோவிலில் இடம்பெற்ற சித்திரை கஞ்சி வார்ப்பு

இன்று (21/04/2015) நண்பகல் அளவில் நீர்வேலி கந்தசுவாமி கோவிலில் சித்திரை கஞ்சி  வார்ப்பு இடம்பெற்றது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *