நீர்வேலி கந்தசுவாமி கோவில் கூரை புனரமைப்புப் பணிகள்

நீர்வேலி கந்தசுவாமி கோவிலின் பாலஸ்தாபன கும்பவிசேகத்தை முன்னிட்டு ஆலயத்தில் பல்வேறு புனரமைப்புப் பணிகள் இடம்பெற்று வருகின்றன. ஆலய கூரை புனரமைப்புப் பணிகளின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *