நீர்வேலி அறிவகம் (Nenasala) சான்றிதழ் வழங்கும் வைபவம்

நீர்வேலி அறிவகம் (Nenasala) சான்றிதழ் வழங்கும் வைபவம் 07.10.2016 அன்று மாலை 4 மணிக்கு நீர்வேலி தெற்கு மாதர் கிராம அபிவிருத்தி சங்க மண்டபத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *