நீர்வேலி அத்தியார் இந்துக் கல்லூரியில் ஒரு மாணவி புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தி

நீர்வேலி அத்தியார் இந்துக் கல்லூரியில் ஒரு மாணவி புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தி
சித்தி எய்த்திய மாணவி Repana அவர்களுக்கும் அவர்களை நெறிப்படுத்திய ஆசிரியர் திருமதி. சோ. நிரஞ்சனா அவர்களுக்கும் எமது பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *