திருச்செந்தூர் புராணம் நூல் வெளியீடு விழா

திருச்செந்தூர் புராணம் நூல் வெளியீடு விழா  ஸ்ரீ அரசகேசரிப் பிள்ளையார் கோவில் மண்டபத்தில் 18.10.2016 செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் 6.30 மணிக்கு இடம்பெறவுள்ளது. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *