கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலய சிறுவர் தின நிகழ்வுகள்.. .

2.10.2020 வெள்ளிக்கிழமை அன்று இடம்பெற்ற சிறுவர் தின நிகழ்வுகளில் விருந்தினர்களாக கொமர்ஷல் வங்கியின் திருநெல்வேலி கிளை முகாமையாளர் திரு. த. யோகச்சந்திரன் அவர்களும் உதவி முகாமையாளர் திரு. s. கண்டீபன் அவர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர். சிறுவர் தினத்தை முன்னிட்டு மாணவர்களுக்கான மகிழ்வூட்டும் செயற்பாடுகள் இடம்பெற்றதுடன் 365 மாணவர்களுக்கும் பரிசில்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *