அரசகேசரிப் பிள்ளையார் கோவில் சிவராத்திரி நிகழ்வுகள்

அரசகேசரிப் பிள்ளையார் கோவில் சிவராத்திரி நிகழ்வுகள் 13/2 செவ்வாய்கிழமை இரவு நடைபெற்றது. நீர்வேலி கரந்தன் இரமுப்பிள்ளை வித்தியாலய, நீர்வேலி சீ.சீ.த.க. பாடசாலை மாணவர்கள் கலை நிகழ்வுகளில் பங்குபற்றி

யிருந்தார்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *