நீர்வேலி கந்தசுவாமி கோயில் கும்பாபசேகம் இயந்திர பூஜை ஆரம்பம்

நீர்வேலி கந்தசுவாமி கோயில் கும்பாபசேகம்
★இயந்திர பூஜை ஆரம்பம் 12.01.2017-காலை 7.00 வியாழன்
★கிரியைகள் ஆரம்பம் 06.02.2017 காலை 6.00 திங்கள்
★எண்ணெய்காப்பு 07.02.2017 காலை 7.00மணி முதல் மாலை 7.00 மணி வரை
★மகாகும்பாபிசேகம் 09.02.2017 நண்பகல் 12.00 மணி வியாழன்

thanks : thayaparan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *