யா/நீர்வேலி தெற்கு .இ. த.க.பாடசாலையின் கால்கோள் விழா

யா/நீர்வேலி தெற்கு .இ. த.க.பாடசாலையின் கால்கோள் விழா இன்று 16.01.2020 காலை 8.30மணிக்கு ஆரம்பித்து சிறப்பாக நடைபெற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *