நீர்வேலி ஸ்ரீ செல்லக்கதிர்காம சுவாமி அறநெறி பாடசாலை ஆண்டு விழாவும் பரிசில் நாளும்

நீர்வேலி ஸ்ரீ செல்லக்கதிர்காம சுவாமி அறநெறி பாடசாலை ஆண்டு விழாவும் பரிசில் நாளும் 18.12.2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் 2 மணிக்கு அறநெறி பாடசாலை முன்றலில் நடைபெறவுள்ளது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *