நீர்வேலி கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயத்தின் வருடாந்த இல்ல மெய்வல்லுநர் போட்டி

நீர்வேலி கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயத்தின் வருடாந்த இல்ல மெய்வல்லுநர் போட்டி 31.01.2020 வெள்ளிக்கிழமை அன்று பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு இடம்பெறவுள்ளது.

வித்தியாலய முதல்வர் திருமதி. சாந்தினி வாகீசன் அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெறவுள்ள நிகழ்வில் பிரதம விருந்தினராக கெளரவ திரு. தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் (நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் , யாழ் மாவட்டம்) கலந்து சிறப்பிக்கவுள்ளார். சிறப்பு விருந்தினராக திரு. வி. பராபரன் (பொறியியலாளர், பழையமாணவர்) அவர்கள் கலந்து சிறப்பிக்கவுள்ளார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *