நீர்வேலி அரசகேசரிப் பிள்ளையார் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற சிவராத்திரி நிகழ்வுகள்.

நீர்வேலி கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலய , ஸ்ரீ கணேசா முன்பள்ளி மற்றும் ஸ்ரீ கணேசா அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் சிறப்புற இடம்பெற்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *