நீர்வேலி அத்தியார் இந்துக் கல்லூரியின் பழைய மாணவர் சங்கத்தின் புதிய நிர்வாக சபை

09.06.2019 நடைபெற்ற நீர்வேலி அத்தியார் இந்துக் கல்லூரியின் பழைய மாணவர் சங்கத்தின் பொதுக்கூட்டத்தின் போது தெரிவு செய்யப்பட்ட புதிய நிர்வாக சபைக்கு எமது வாழ்த்துக்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *