அத்தியார் இந்துக் கல்லுரி புலமைப்பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகள்

நீர்வேலி அத்தியார் இந்துக் கல்லுரியில் இரு மாணவர்கள் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்துள்ளனர்.

  • செல்வி லிசோபிகா சிவராசா – 162 புள்ளிகள்
  • செல்வன் தயானந்தன் துஷ்யந்தன் – 161 புள்ளிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *